PL:
Od października 2016 roku  do końca lutego 2017, co wtorek organizowałam surrealistyczne wieczorki w ramach rezydencji artystycznej na którą zostałam zaproszona przez Aśkę Warchał - Beneschi do jej Domku na Kasprowicza w Krakowie. W ramach rezydencji odbywały się dryfy, czytania, kręgi śnienia, improwizacje muzyczne i inne wydarzenia mające na celu wypełniać Domek i Kraków surrealną atmosferą. Głównym hasłem rezydencji stało się  zdanie  - manifest "Jawnie faworyzujemy sen", a rezydencja stopniowo prowadziła do Balu Surrealistów, inspirowanego sławnym paryskim Balem u Rotshildów. Bal zorganizowałyśmy z Aśką  we współpracy z Mikołajem Rejsem, Bandą Furorą, Mariuszem Laudańskim, Sabiną Krauze oraz Paulem Tailorem Bird. Odbył się na trzech piętrach  nieistniejącego już budynku dawnych Zakładów Elektronicznych Unitra Telpod, w którym to mnóstwo krakowskich artystów miało swoje pracownie i sale prób. Surrealistyczna Rezydencja okazała się również projektem budującym i wzmacniającym lokalną społeczność.
Poniższy utwór stworzony został z okazji dziewięćdziesiątej drugiej rocznicy ogłoszenia pierwszego manifestu surrealistycznego przez Andre Bretona i otwarcia Surrealnej Rezydencji w Domku na Kasprowicza. W hołdzie dla wszystkich świadomie śniących na jawie i dla wyobraźni, którą kochamy za to, że nie przebacza. Uprasza się o zamknięcie oczu.
Cięcia, mutacje, rozdźwięki, rozstroje - Paul Tailor Bird @tbrrrd
Andre Breton, paryskie ogłosienie - Grzegorz Słowiński
Głos, tekst, kontrola snów - Śomi
image: Śomi/ skolażowany kolaż Rene Magrita "nie widzę (kobiety)ukrytej w lesie".
EN:
From October 2016 to the end of February 2017, every Tuesday I organized surreal evenings as part of an artistic residency to which I was invited by Aśka Warchał - Beneschi to her Domek na Kasprowicza in Krakow. The residency included drifts, readings texs of surrealists, dreaming circles, musical improvisations and other events aimed at filling the House and Krakow with a surreal atmosphere. The main motto of the residence became the statement - manifesto "We openly favor the dream", and the residence gradually led to the Surrealists' Ball, inspired by the famous Parisian Rothschild Ball. Aśka and I organized the ball in cooperation with Mikołaj Rejs, Banda Furora, Mariusz Laudański, Sabina Krauze and Paul Tailor Bird. It took place on three floors of the now non-existent building of the former Unitra Telpod Electronic Plant, where many Krakow artists had their studios and rehearsal rooms. The Surrealistic Residence also turned out to be a project that built and strengthened the local community. 
The following piece was created on the occasion of the ninety-second anniversary of the announcement of the first surrealist manifesto by Andre Breton and the opening of the Surreal Residence in Domek na Kasprowicza. In tribute to all lucid daydreamers and to the imagination that we love because it is unforgiving. Please close your eyes. 
Cuts, mutations, dissonances, disruptions - Paul Tailor Bird @tbrrrdAndre Breton
Paris announcement - Grzegorz Słowiński 
Voice, text, dream control - Śomii
mage: Śomi/ collaged collage Rene Magrita "I don't see (the woman) hidden in the forest".You may also like

Back to Top