PL:
Instalacja side- specific, kąpiel w gałęziach z ogrodu, słuchowisko "Ptaki nie mają twarzy" według mojego autorskiego opowiadania inspirowanego życiem surrealisty Maxa Ernsta, który nazywał się Lop Lopem, Ptakiem Przełożonym i  uważał, że wykluł się z jaja. Gniazdo uwiłam w wannie w willi na wzgórzu św. Bronisławy, w CSW Wiewiórka jako część wystawy Ornitologicznej  w ramach  tygodnia galerii krakowskich KRAKERS 2023.
EN:
Side-specific installation, fragrant branches bath, radio drama on headphones "Birds without faces" based on my short story inspired by the life of the surrealist Max Ernst, who called himself Lop Lop, the Superior Bird, and believed  that he was hatched from an egg. I built the nest in a bathtub in a villa on St. Hill. Bronisława, at CSW Wiewiórka as part of the Ornithological exhibition at Cracow gallery week KRAKERS 2023.

możesz posłuchać ptasiego słuchowiska tutaj :
You can listen here, but sorry thats only polish version:

You may also like

Back to Top