Zin  A B R A K A D A B R A zainicjowany  i złożony przez Śomi Śniegocką i MIlenę Soporowską. W numerze nr 0, który ukazał się w lipcu 2023 roku znajdują się teksty i rysunki Agi Piksy, Basi Janczak, Marty Kudelskiej, Eli Wysakowskiej - Walters oraz wspomnianych wyżej inicjatorek Abrakadabry.  Premierze zina towarzyszyła wystawa Mil Sopo oraz Śomi w prowadzonej przez Mil wraz z Piotrkiem Sobeckim  galerii VVINDOW LICKER, która znajduje się w Warszawie  na Nowym Targu Różyckiego.
Na wystawie można było przeglądnąć Oneirobooki Śomi, w których zapisuje i rysuje sny, w Zinie Abrakadabra znalazł się jej tekst zainspirowany zabawami słownymi Pereca i grupy Ouilipo oraz kartą tarota Wszechświat z talii Maxwella Millera (1994r.) przedstawiający Derwisza. Tekst został napisany w całości bez literki  A.
EN:
Zine A B R A K A D A B R A initiated and composed by Śomi Śniegocka and MIlena Soporowska. Issue No. 0, published in July 2023, contains texts and drawings by Aga Piksa, Basia Janczak, Marta Kudelska, Ela Wysakowska - Walters and the above-mentioned initiators of Abracadabra. The premiere of the zine was accompanied by an exhibition of Mil Sopo and Śomi in the VVINDOW LICKER gallery run by Mil and Piotr Sobecki, which is located in Warsaw in Nowy Targ Różycki. At the exhibition, one could see Śomi's Oneirobooks, in which she writes down and draws dreams, and Zine Abracadabra included her text inspired by the word games of Perec and the Ouilipo group, and the Universe tarot card from Maxwell Miller's deck (1994), depicting the Dervish. The text was written entirely without the letter A.
foto: Mil Sopo

all of the photos: Mil Sopo

foto: Mil Sopo
foto: Mil Sopo
foto: Mil Sopo
foto: Mil Sopo
foto: Mil Sopo
foto: Mil Sopo
foto: Mil Sopo
foto: Mil Sopo
foto: Mil Sopo
foto: Mil Sopo
foto: Mil Sopo
foto: Mil Sopo
foto: Mil Sopo
foto: Mil Sopo
foto: Mil Sopo
foto: Mil Sopo
foto: Mil Sopo
foto: Mil Sopo
foto: Mil Sopo
foto: Mil Sopo
foto: Mil Sopo
foto: Mil Sopo
foto: Mil Sopo
foto: Mil Sopo
foto: Mil Sopo
foto: Mil Sopo
foto: Mil Sopo
foto: Mil Sopo
foto: Mil Sopo
foto: Mil Sopo
foto: Mil Sopo
foto: Mil Sopo
foto: Mil Sopo
foto: Mil Sopo
foto: Mil Sopo
foto: Mil Sopo
plakat przedstawiający Mil i Śomi autorstwa Agnieszki Piksy <3
plakat przedstawiający Mil i Śomi autorstwa Agnieszki Piksy <3

You may also like

Back to Top