PL:
Pierwsze kręgi śnienia zaczęłam prowadzić w 2016 roku w ramach mojej surrealistycznej artystycznej rezydencji w Domku na Kasprowicza w Krakowie. Po wielu warsztatach pracy ze śnieniem i wyobraźnią już w innej formule tworzę je od 2021 roku.  Podczas kręgów korzystam głównie z ćwiczeń związanych z  (jak to nazywał Jung) aktywną wyobraźnią, którą rozwinęłam podczas zajęć w Institute of Dreaming and Imaginary ( w latach 2018 - 2023) prowadzonych przez Bonnie Buckner oraz Annę Nowicką.  Podczas warsztatów używam również mojego artystycznego doświadczenia, różnych ważnych dla mnie narzędzi  pomocnych w kontaktowaniu się z podświadomością, takich jak uważne słuchanie, spacerowanie, automatyczne pisanie oraz rysowanie.
EN:
I started to lead my first dreaming circles in 2016 as part of my surreal artistic residency at Domek na Kasprowicza in Krakow. After many workshops on working with dreaming and imagination, I have been creating them in a different formula since 2021. During the circles, I mainly use exercises related to  (as called it Jung) Active imagination, which I developed during classes at the Institute of Dreaming and Imaginary ( in 2018 - 2023) conducted by Bonnie Buckner and Anna Nowicka. During the workshop I am  using  as well my art experience including deep listening, walking, automatic writting and drawing, which are very helpful in contacting the subconcious.

You may also like

Back to Top